जिल्ला समन्वय समिति धादिङको आ.व.०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताको अन्तीम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । जिल्ला समन्वय समितिको बैठकको निर्णयहरू जिसस मौज्दात कोष परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जिल्ला समन्वय समितिको बैठकका निर्णयहरू जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकको निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका २०७५ जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जिल्ला समन्वय समिति र सभाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि धादिङ जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षज्यूहरुको विवरण

जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
प्रदेश स्तरीय याेजना तर्जुमा बैठक जिल्ला योजना २०७६ बैशाख १६ गते विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रदेश नम्बर तीन अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित याेजनाकाे अनुगमन कार्यक्रम
आ.व. ०७४-७५ को जिल्ला बिकास योजना छनौट गर्ने आधारहरु जिल्ला योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
[embeddoc url="http://ddcdhading.gov.np/wp-content/uploads/2016/12/adhar-haru.jpg" download="all"]
आ.व. ०७४-७५ को जिल्ला बिकास योजना छनौट गर्ने आधारहरु
आ.व. ०७२-०७३ मा कार्यान्वयन हुने योजनाहरुको संचालन कार्य तालिका जिल्ला योजना २०७२-०४-२० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७२-०७३ मा कार्यान्वयन हुने योजनाहरुको संचालन कार्य तालिका
आवधिक जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना 2071-10-09 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
रास्ट्रको तेर्हौ पन्च बर्षीय योजना ले बि.स. २०७९ भित्र नेपाल लाइ अति कम बिकसित राष्ट्र बाट विकाशील राष्ट्रमा स्तारुन्नती गर्ने दीर्घकाली सोच,लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्नमा समेत मद्दत पुग्ने गरि स्थानीय बिकास मन्त्रालयको जिल्लाको आवधिक जिल्ला बिकाश योजना तर्जुमा निर्देशिका २०७० मा आधारित रही धादिङ् जिल्लाको पांच बर्षीय आवधिक योजाना (बि.स. २०७१/०७२-२०७६/०७७) सोच लक्ष्य उदेश्य र रणनीति हरु तयार गरिएको छ ।
बार्षिक जिल्ला बिकास योजना पुस्तिका ०७२-०७३ जिल्ला योजना २०७२-०७-११ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक जिल्ला बिकास योजना ०७२-०७३
बार्षिक जिल्ला विकास योजना पुस्तिका ०७१-०७२ जिल्ला योजना २०७०-१२-२० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२१ औ जिल्ला परिषद बाट स्वीकृत बार्षिक जिल्ला विकास योजना आ.व. ०७१-०७२
प्रकाशक: जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
सूचना तथा अभिलेख शाखा धादिङ
चैत्र २०७०
Skip to toolbar