जिल्ला समन्वय समितिको बैठकको निर्णयहरू जिसस मौज्दात कोष परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जिल्ला समन्वय समितिको बैठकका निर्णयहरू जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकको निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका २०७५ जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जिल्ला समन्वय समिति र सभाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि धादिङ जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षज्यूहरुको विवरण पुननिर्माण प्राधिकरण बाट प्राप्त प्रबलिकरण लाभघ्राही सुची विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी धादिङ जिल्लाको घोषणा पत्र

वालुवा तथा ग्रावेल लिलाम गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना…

यस जिल्लाको त्रिशुली नदी तथा कोल्फुखोलामा प्रहरीबाट नियन्त्रणमा लिएकोे वालुवा तथा ग्रावेलको वोलपत्रको माध्यमद्धारा विक्री गर्न पटक/पटक सुचना प्रकासित गर्दा पनि कुनै पनि फर्म कम्पनीबाट बोलपत्र दर्ता गर्न नआएकोले न्युन्तम अंकमा केही परिमार्जन गरी पुनः यो सूचना प्रकासित गरिएको छ । ईच्छुक फर्म वा कम्पनीले (मु.अ. कर दर्ता प्रमाण पत्र, आ.व. २०७३/०७४ सम्मको फर्म नवीकरण, आ.व. २०७२/०७३ को आयकर चुक्ता प्रमाण पत्र भएका) तोकिएको न्यूनतम अंकमा नघट्ने गरी ७ दिन भित्र निम्नानुसारको वोलपत्र खरिद गरी पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

पूरा सूचना प्राप्त गर्नुहोस 

 

Skip to toolbar