जिल्ला समन्वय समिति धादिङको आ.व.०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताको अन्तीम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । जिल्ला समन्वय समितिको बैठकको निर्णयहरू जिसस मौज्दात कोष परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जिल्ला समन्वय समितिको बैठकका निर्णयहरू जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकको निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका २०७५ जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जिल्ला समन्वय समिति र सभाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि धादिङ जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षज्यूहरुको विवरण

कर्मचारीहरुनाम पद टेलिफोन स्थायी ठेगाना विस्तृत हेर्न
कृष्ण प्रसाद भट्ट सवारी चालक ०१० ५२०१४४ धादिङ विस्तृत हेर्नुहोस
छन्द बहादुर थापा सवारी चालक ०१० ५२०१४४ धादिङ विस्तृत हेर्नुहोस
दिपक कोइराला कार्यालय सहायक ०१० ५२०१४४ धादिङ विस्तृत हेर्नुहोस
राधा अधिकारी कार्यालय सहायक ९८४९४०३८४२ नीलकण्ठ विस्तृत हेर्नुहोस

Skip to toolbar