जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५।११।२९ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिसस मौज्दात कोष परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५ माघ ०९ गते बसेको बैठकका निर्णयहरू जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको मिति २०७५ पुस २४ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका २०७५ जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जिल्ला समन्वय समिति र सभाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि धादिङ जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षज्यूहरुको विवरण पुननिर्माण प्राधिकरण बाट प्राप्त प्रबलिकरण लाभघ्राही सुची विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी धादिङ जिल्लाको घोषणा पत्र

धादिङ जिल्लाकाे स्थानीयतहहरुकाे विवरणनाम पद टेलिफोन स्थायी ठेगाना विस्तृत हेर्न
हरि प्रसाद अर्याल जिल्ला समन्वय अधिकारी ९८५१२५००२३ धादिङ विस्तृत हेर्नुहोस
राधा अर्याल नायव सुब्बा ९८४१०६७००० नीलकण्ठ-३ धादिङ विस्तृत हेर्नुहोस
कृष्ण प्रसाद भट्ट सवारी चालक ज्वालामुखी २ विस्तृत हेर्नुहोस
छन्द बहादुर थापा सवारी चालक ०१० ५२०१४४ नीलकण्ठ-३ धादिङ विस्तृत हेर्नुहोस
दिपक कोइराला कार्यालय सहायक ०१० ५२०१४४ नीलकण्ठ ७ धादिङ विस्तृत हेर्नुहोस
अशाेक अधिकारी कार्यालय सहायक ०१० ५२०१४४ नीलकण्ठ ३ धादिङ विस्तृत हेर्नुहोस
राधा अधिकारी कार्यालय सहायक ९८४९४०३८४२ नीलकण्ठ -३ धादिङ विस्तृत हेर्नुहोस

Skip to toolbar