जिल्ला समन्वय समितिको बैठकको निर्णयहरू जिसस मौज्दात कोष परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जिल्ला समन्वय समितिको बैठकका निर्णयहरू जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकको निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका २०७५ जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जिल्ला समन्वय समिति र सभाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि धादिङ जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षज्यूहरुको विवरण पुननिर्माण प्राधिकरण बाट प्राप्त प्रबलिकरण लाभघ्राही सुची विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी धादिङ जिल्लाको घोषणा पत्र

पुनर्निर्माण प्राधिकरणवाट गुनासोको अवस्थावार जानकारी प्राप्त

निजी आवास अनुदान प्रदान गर्न पुनर्निमाण प्राधिकरणको सूचीमा समावेस नभई गुनासो दर्ता गरेका १५५१० गुनासो मध्ये ४८९० जनाको गुनासो फछ्र्यौटको जानकारी ईमेल मार्फत प्राप्त भएको छ । जसमध्ये १२७२ जनाको पुनः सर्भेक्षण गर्नुपर्ने, ८१६ जना बहुस्वामित्व पुनर्निमाण लाभग्राही, १३६ जना पुनरावलोकनबाट कायम गरिएका लाभग्राही रहेको छन् भने २४३८ जनाको साविकको स्थानमा बस्नयोग्य घर भएको कारण लाभग्राहीको सूचीमा नपर्ने देखिएको र २२८ जनाको विवरण अपुरो र बेमेल रहेकोले स्थलगत निरिक्षण गर्नुपर्ने देखिएको जनाएको छ ।

Dhading_GrievanceHandlingReport_Final_English

Skip to toolbar